اموزش مطلب فارسی

اموزش مطلب فارسی
خرید
65,000 ریال


آموزش مطلب matlab

 

 

 

 

 

 

آموزش مطلب matlab

آموزش نرم افزار مطلب بصورت مالتی مدیا

بیش از ۱۰ ساعت فیلم آموزش Matlab

نرم افزار محاسبات ریاضی و مهندسی

به همراه نرم افزار matlab R2009a

در دو dvd نقره ای با کیفیت اورجینال

 

آموزش مطلب مقدماتی و پیشرفته رایگان

 

فقط 6500 تومان !!

 

خرید پستی آموزش مطلب

 

مطلب matlab  یکی از زبانهای برنامه نویسی سطح بالا با تمرکز بر روی تکنیک های محاسباتی است. این نرم افزار محیطی مناسب برای انجام عملیات های ریاضی ، ایجاد محیط های ویژوال و برنامه نویسی آسان را همزمان فراهم می آورد.

در این نرم افزار تلاش بر آن است که مسائل ریاضی و راه حل های آن به همان صورتی که در ریاضیات دانشگاهی وجود دارند ارائه شود.

نرم افزار مطلب به صورت اختصاصی در موارد زیر کاربرد دارد:

ریاضیات و محاسبات

ساخت و پیاده سازی الگوریتم های ریاضی

جمع آوری داده ها

مدلسازی و شبیه سازی و تحلیل مدل

آناالیز و استخراج داده های آماری

رسم گراف های مهندسی

و …

b1ce0a0d2e0d8379874a75125cb1ce04 آموزش مطلب matlab

فیلم آموزش جامع مطلب به زبان فارسی

فصل اول

آشنایی با پنجره های نرم افزرا(شکل، ویرایش،راهنما)نحوه کار با پنجره فرمان،عملگرهای ریاضی و ترتیب اولویت آنهابه عنوان ماشین حساب

فصل دوم

آشنایی با متغیرهای اسکالر و نحوه تعریف آنها نحوه استفاده از متغیرها و کلمات کلیدی،نحوه به کار گیری دستورات مربوط به clear/date/who/whos/delete/disp

فصل سوم

نحوه ایجاد آرایه یک بعدی،روش ایجاد بردارهایی با گام ثابت بر اساس عنصر اول گام عنصر آخر روش ایجاد بردارهایی با گام ثابت بر اساس عنصر اول ،عنصر آخر ، تعداد عناصر ،آشنایی با آرایه های دو بعدی،نحوه بکارگیری توابع eye/ones/zores

فصل چهارم

آشنایی با چگونگی آدرس دهی داده ها آشنایی با توابع پیش ساخته در matlab  چند مثال برای یادگیری بیشتر توابع در ساخت ماتریسها

فصل پنجم

آشنایی با رشته ها در نرم افزار matlab   طریقه محاسبه دتر مینان ماتریس روش به کار گیری تقسیم از راست و از چپ حل سیستم معلات خطی با استفاده از تقسیم آرایه ای

فصل ششم

طریقه به کار گیری عملیات عنصر به عنصر بیان یک مثال برای تفهیم بیشتر عملیات عنصر به عنصر نحوه تولید اعداد تصادفی مدیریت داده ها در فضای مطلب

فصل هفتم

آشنایی ونحوه بکارگیری دستور fprintf  نحوه نمایش ترکیبی از متن وداده عددی نحوه بکارگیری دستورات foen/fprint/fciose  نحوه ذخیره سازی امتغیرهای موجود در workspase  نحوه بازیابی متغیرهای ذخیره شده در workspace نحوه انتقال داده به اکسل و چگونگی فراخوانی داده ار آن

فصل هشتم

نحوه فراخوانی داده به مطلب با استفادهاز import wizard  استفاده از مطلب در محاسبه ولتاژ آشنایی با شکلهای دو بعدی نحوه ایجاد شکل دو بعدی با استفاده از دستور plot طریق رسم داده های معین نحوه رسم تابع معین در مطلب

فصل نهم

روشهای مختلف رسم چند منحنی در یک شکل طریقه استفاده از دستوران xlabel/ylabel/title/text/legendروش به کارگیری دستورات grid /axisبا محورهای لگاریتمی آشنایی با شکلهایی با نمایه خطا آشنایی با شکلهایی با محور لگاریتمی آشنایی با شکلهایی با نمایه خطا

فصل دهم

روش ترسیم شکلهایی با منحنی های خاص آشنایی با هیستوگرام و نحوه ایجاد آنها نحوه ترسیم چند شکل در صفحه آشنایی با خطوط متنی help و خط hi  نحوه تعریف  بدنه تابع (متغیرهای محلی و عمولی ) چگونگی ذخیره سازی تابع

فصل یازدهم

آشنایی با تابع بی مشخصه نحوه ایجاد توابع تک خطی نحوه نوشتن زیر تابع آشنایی با توابع زنجیره ای نحوه تعریف یک تابع زنجیره ای در تابع زنجیره ای دیگر نحوه محاسبه حرکت پرتابه با استفاده از توابع زنجیره ای

فصل دوازدهم

آشنایی با عملگرهای مقایسه ای آشنایی با عملگرهای منطقی چگونگی ترتیب اولویتها در بین عملگرها طریقه کار کردن توابع منطقی در نرم افزار مطلب آشنایی با حالت شرطی end  / eise / elseif/ if   روش استفاده از دستور switch case

فصل سیزدهم

روس محاسبه سری تیلور آشنایی با دستورات حلقه استفاده از عملیات عنصر به عنصر استفاده  از حلقه while  آشنایی با حلقه های تو در تو نحوه استفاده از دستور break و  continu

فصل چهاردهم

نحوه محاسبه مقدار یک چند جمله ای روش مشخص کردن ریشه های یک چند جمله ای آشنایی با مفهوم درون یابی در نرم افزار مطلب نحوه بکارگیری ازار تطبیق مبنا چگونگی ضرب و تقسیم دو چند جمله ای  طریقه استفاده از تابع polyder

فصل پانزدهم

آشنایی با تطبیق منحنی یا تحلیل رگرسیون  آشنایی با منحنی های سه بعدی نحوه ایجاد شبکه نحوه ایجاد منحنی مش یا سطح روش ایجاد منحنی های سه بعدی ویژه نحوه نمایش منحنی ها

فصل شانزدهم

نحوه انتگرال گیری عددی روش استفاده از دستور quadi نحوه محاسبه معادلات دیفرانسیل در مطلب آشنایی با اشیای سمبولیک و نحوه ایجاد آنها  روش ایجاد عبارات سمبولیک

فصل هفدهم

نحوه یافتن متغیرهای سمبولیک نحوه بکارگیری دستور collect روش بسط دادن عبارت سمبولیک طریقه استفاده از دستور فاکتور چگونگی ساده سازی شکل یک عبارت سمبولیک آشنایی با دستور simple  و نحوه بکارگیری آن

فصل هجدهم

نحوه نمایش عبارت سمبولیک به شکل ریاضی چگونگی حل معادلات جبری نحوه محاسبه حد و مشتق معادلات آشنایی با سیستم معادلاتی که دارای دو جواب است نحوه محاسبه انتگرال نامعین توابع روش محاسبه انتگرال معین

فصل نوزدهم

نحوه ترکیب کردن دو تابع روش محاسبه مجموعه سری چگونگی رسم عبارات سمبولیک طریقه جایگزینی مقدار عددی به جای یک متغیر سمبولیک عددی نحوه جایگزینی مقدار عددی به جای دو یا تعداد بیشتری از متغیرهای سمبولیک محاسبه استحکام با استفاده از دستورات آموزش داده شده

تا کنون هیچ نظری درباره این محصول ثبت نگردیده است.
ارسال نظر
تبليغاتX